Fundacja im. Krystiany Robb - Narbutt
 
 

Nominujący i jury Nagrody im. Krystiany Robb-Narbutt 2008

 


Uchwała nr 6/2007

Rady Fundacji im. Krystiany Robb-Narbutt
z dnia 22 listopada 2007 roku

Fundacja im. Krystiany Robb-Narbutt postanawia zaprosić do zespołu nominującego artystów do Nagrody im. Krystiany Robb-Narbutt w edycji 2008 następujące osoby:

 1. Sarmen Beglarian
 2. Grzegorz Borkowski
 3. Waldemar Baraniewski
 4. Jerzy Brukwicki
 5. Łukasz Gorczyca
 6. Magdalena Hniedziewicz
 7. Dorota Jarecka
 8. Wacław Kuczma
 9. Paweł Leszkowicz
 10. Monika Małkowska
 11. Masza Potocka
 12. Karol Sienkiewicz
 13. Agata Smalcerz
 14. Monika Szewczyk
 15. Aneta Szyłak
 16. Waldemar Tatarczuk
 17. Monika Waraksa

Uchwała nr 7/2007
Rady Fundacji im. Krystiany Robb-Narbutt
z dnia 22 listopada 2007 roku
Fundacja im. Krystiany Robb-Narbutt postanawia zaprosić do jury Nagrody im. Krystiany Robb-Narbutt w edycji 2008 następujące osoby:

 1. Jarosław Kozakiewicz
 2. Dorota Monkiewicz
 3. Agnieszka Morawińska
 4. Jacek Sempoliński
 5. Joanna Sosnowska
 6. Wiesława Wierzchowska
 7. Agnieszka Żechowska