Fundacja im. Krystiany Robb - Narbutt
Dokumenty
Nagroda
Aukcja
Aktualności
 
 
Protokół Jury 2009

 

Protokół z obrad jury konkursu im. Krystiany Robb-Narbutt w dniu 10 maja 2009 r. w Galerii Wizytującej w Warszawie.

Jury konkursu w składzie:
Agnieszka Morawińska
Jarosław Kozakiewicz
Joanna Sosnowska
Paweł Susid
Agnieszka Żechowska
Dorota Jarecka

wybrało Jerzego Kosałkę jako laureata II edycji konkursu im. Krystiany Robb-Narbutt za rok 2008. Laureat został wybrany w drodze głosowania ilością czterech głosów z sześciu. Jury doceniło niezależność artysty i jego krytyczną postawę wobec obowiązujących mód i wobec komercjalizacji sztuki. Artrysta urodził się w 1955 r., w młodości uczestniczył w działanich wrocławskiej alternatywnej grupy Luxus. „Jerzy Kosałka łączy w swojej działalności ironiczne poczucie humoru z bardzo poważnym podejściem do sztuki idei” – napisał w rekomendacji prof. Paweł Jarodzki z Wrocławskiej ASP.

Jury obradowało według zaplanowanego porządku obrad:
Przewodniczącym został Paweł Susid
prowadzącym prezentację Michał Wejroch
Sekretarzem została Agnieszka Żechowska

Jury określiło kryteria oceny i postanowiło zapoznać się z propozycjami nominowanych do konkursu artystów w kolejności:

Małgorzata Markiewicz
Agata Michowska
Anna Baumgart i Agnieszka Kurant
Artur Malewski
Dorota Podlaska
Małgorzata Dmitruk
Ryszard Grazda
Magdalena Moskwa
Joanna Pawlik
Piotr Wysocki
Jerzy Kosałka
Andrzej Pepłoński
Piotr Żyliński
Zygmunt Piotrowski

Głosowanie odbyło się w dwóch turach. Jurorzy proponowali po trzech kandydatów. Wyłoniły się następujące kandydatury: trzy osoby, które otrzymały po trzy głosy: Agata Michowska, Małgorzata

Dmitruk, Jerzy Kosałka; po dwa głosy otrzymali artyści: Piotr Wysocki i Małgorzata Markiewicz.
Laureat został wyłoniony w wyniku drugiego głosowania.

Jury konkursu w składzie:
Agnieszka Morawińska
Jarosław Kozakiewicz
Joanna Sosnowska
Paweł Susid
Agnieszka Żechowska
Dorota Jarecka